Изчислете биоритмите си

Попълнете вашата рождена дата (в полетата по-долу),
за да създадете персонална карта на вашите биоритми.


Както е добре известно човешкият организъм се подчинява на природни цикли и колебания на вътрешната био-енергия през целия ни живот. Тези цикли имат своите върхове и спадове.

Графиката представя състоянието на три от основните ни енергии - eмоционална, физическа и интелектуална.

Когато линиите които ги представят, пресекат "критичната" линия (хоризонтална дебела черта която разделя графиката на две), нашата активност и състояние попадат в съответния полуцикъл.

Половината под хоризонталната черта показва негативният полуцикъл когато енергиите ни са били в спад и постепенното им нормализиране, а тази от горе символизира повишаването им.

Там където полуциклите преминават от един в друг, в съответното ни състояние ще бъде застрашено от големите промени които настъпват.

Хоризонталната черта е разграфена според дните на месеца, а вертикалната удебелена черта отбелязва днешната дата.

Така вие ще можете да прецените кога настъпват моментите в които трябва да сте с повишено внимание.